Genel Bilgiler

GENEL KONUM

Hatay, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alır. 5403 kilometrekare alana sahip olan il, 35° 52’ - 37° 04’ kuzey enlemleri ile, 35° 40’ - 36° 35’ doğu enlemleri arasında bulunmaktadır. İl doğu ve güneyde Suriye, kuzeydoğuda Gaziantep, kuzeyde Osmaniye, kuzeybatıda Adana ve batısında ise Akdeniz ile çevrilidir.


Alanının %46’sını dağların oluşturduğu ilde ovalar %34’lük bir paya sahiptir. %97’si kültüre elverişli olan Hatay topraklarının yaklaşık yarısını ekili-dikili alanlar kaplamaktadır.


Hatay ilinin merkezi olan Antakya’nın kıyıdan uzaklığı yaklaşık 22 km, denizden yüksekliği ise yaklaşık 80 m'dir. Kuzey ve batısı boyunca uzanan Amanos Dağları ile güneyde Kel Dağ (Cebel-i Akra) arasında kalan Aşağı Asi Vadisi'nin başlangıcında, 440 m rakımlı Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinden batıya doğru genişleyen bir kent görünümündedir. Kentin kuzeydoğusunu, Hatay Grabeni'nin (çöküntü alanı) ortasında yer alan, kalın bir alüvyon örtü ile kaplı geniş düzlükler (Amik Ovası) oluşturur.Hatay ve yöresi


NÜFUS

2010 yılında yapılan sayıma göre 2009 yılı sonu itibariyle Hatay’ın nüfusu 1.448.418 kişidir. Bu nüfusu ile Hatay, Türkiye’nin 13. büyük ilidir. Nüfus yoğunluğu olarak kabul edilen “1 kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde ortalama 94 kişi olmasına rağmen Hatay; İstanbul, Kocaeli, İzmir’den sonra 249 kişi ile nüfus yoğunluğu en fazla olan 4. ildir. Nüfusun %48’i şehirlerde, %52’si köylerde yaşar.


YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Yeryüzü şekilleri bakımından Hatay ili üç bölümde ele alınabilir. Bunlar, kıyı dağları, çöküntü alanları ve kıyı ovalarıdır.


Kıyı dağları, Hatay grabenini doğudan, batıdan ve güneyden sınırlar. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki Amanoslar, kıyıya koşut olarak uzanır. Hatay çöküntü alanının güneyini kuşatan Keldağ, Yayladağı ve Altınözü ilçeleri arasını bütünüyle kapsar.


Sina yarımadasından kuzeye doğru sokulan büyük çöküntü oluğunun kuzey ucundaki Hatay grabeni Amik Ovası’nı oluşturur. Denizden yüksekliği yaklaşık 82 metre olan Amik Ovası'nın ortasında, yakın zamanlara kadar Amik Gölü adı ile anılan bir göl vardı. Uzunluğu 16 km, genişliği 10 km olan göl, sazlıklarında yaşayan kuşlarla beraber, göçmen kuşların da uğrak yeri niteliğindeydi. Ancak DSİ tarafından yürütülen ve Asi nehri yatağının yönü değiştirilerek 1955 yılında başlayıp 1980 yılında tamamlanmış olan proje dahilinde göl kurutulmuş, elde edilen topraklar çiftçilere dağıtılarak tarıma açılmıştır.


Doğu Torosların kuzey yayı ile İskenderun Körfezi arasında da ilin kıyı ovaları sıralanır.


Platolar ve yaylalar:

Hatay’da plato alanları ilin 1/5’ini kapsamaktadır. Bunların en önemlileri Belen, Atik, Zorkun ve Soğukoluk yaylalarıdır.


Akarsular:

Kaynağı Lübnan Dağları olan ve Antakya'nın ortasından geçen Antik Çağ'ın Orontes'i, günümüzün Asi Nehri, kuzey yönünde yaklaşık 30 km boyunca Türkiye-Suriye sınırını oluşturacak şekilde akarak topraklarımıza girdikten sonra batıya döner ve Amik Ovası'nı katederek güneydoğu doğrultusuna yönelir, yaklaşık 40 km sonra Samandağ'ın güneyinde bir delta oluşturarak Akdeniz'e dökülür. Asi Nehri'nin toplam uzunluğu 380 km olup, nehrin büyük bölümü Suriye toprakları içinde bulunmaktadır.


Diğer akarsular ise Karasu ve Afrin Çayı’dır. Bunlar haricinde ise Muratpaşa, Delibekirli, Topboğazı, Bakras, Karalı, Bedirge ve Harim dereleri sayılabilir. Ayrıca Amanos Dağları’ndan denize dökülen küçük havzalı akarsular da bulunmaktadır. Bunlar, Demirçay, Mersin Çayı, Arsuz ve Gülcihan çayları ile Burnaz Suyu’dur.


Göller:

Hatay’da büyük göl yoktur. Gölbaşı ve Yenişehir gölleri turizm açısından önemlidir.


İKLİM

Hatay’da yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklim tipi egemendir. Her taraftan yüksek dağlarla çevrili olan Amik Ovası güney batıda kapısını Akdeniz'e açmıştır. Denizden kopup gelen, bol nemli güneybatı rüzgarları (lodos), Asi vadisi boyunca içerilere doğru girerek ovanın karakterini değiştirir. Böylece yaz aylarında kıyı bölgelerde sıcaklıklar yüksek değerlerde seyretmesine karşın Antakya'da bu rüzgarlar sayesinde serinlik hissedilir.


Antakya'da yıllık sıcaklık ortalaması 18.2 derecedir. Yılın 148.2 günü açık, 156.2 günü bulutlu, 60.5 günü kapalı geçmektedir. Antakya'da yaz günleri ortalaması yılda 172 gündür. Antakya'da yıllık ortalama nem oranı %69'dur.Yağışlar kendini yağmur olarak gösterir. Çok soğuk olduğu seneler yükseklere ve ender olarak ovaya kar şeklinde yağış görülür. 26 yılda bir ovada kar kalınlığının 20 cm'yi bulduğu gözlenmiştir. Antakya'da kış aylarında en yüksek yağış değerlerine ulaşılır. Sonbahar ve ilkbahar nispeten daha az yağış alır. Temmuz ve Ağustos aylarında hiç yağış almaz. 


BİTKİ ÖRTÜSÜ

Hatay’ın doğal bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturur. Mersin, defne, kekik ve lavanta’dan oluşan makiler 800 metre yükseltilere kadar yaygındır. 800 metreden 1200 metreye kadar ardıç, meşe, kayın, kızılcık, kavak, çınar ağaçlarından oluşan ormanlar görülür. 1200 metreden sonra ise kızılçam, karaçam, sedir ve yer yer ardıçlardan oluşan geniş ormanlar yer alır.

nullYapim: Verim Web