Altınözü

KOZ KALESİ (KÜRŞAT ŞATOSU)

Altınözü'ne bağlı Koz Kalesi köyündedir. Antakya’nın güney bölgesini emniyet altına almak amacıyla Antakya Prensliği zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Antakya Latin Patriği’nin de ikamet ettiği yer olan kale 1268 yılında Memluk Sultanı Baybars taraından kuşatılarak teslim alınmıştır. Kalenin büyük blok taşlarla yapılmış iki burcu halen ayakta olup dğer kısımları harap haldedir.


KAYA MEZARLARI

Altınözü’nün güneyinde Yunushan köyü yakınlarında, yolun sağ tarafındaki kayalık, geniş bir alana yayılan ve Roma devrine ait olduğu düşünülen, çok sayıdaki kaya mezarı ve yerleşim birimlerinden oluşan mağaralardır.


FADİKLİ KÖYÜ CAMİİ

Sekizgen gövdeli minareye sahip caminin 16. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. Pek çok kez onarım görmüştür.


BÜYÜKBURÇ KÖYÜ CAMİİ

16. yüzyıldan kalmış olabileceği düşünülmektedir. Kitabesinde 1891 yılında yenilendiği belirtilmektedir.

nullYapim: Verim Web