Yayladağı

KASIM BEY CAMİİ

Sekizgen kısa gövdeli ve ahşap şemsiyeli şerefeye sahip cami, 15. yüzyıl sonu ile 16. yüzyıl başı arasında kalan bir dönemde yaptırılmış olmalıdır. Cami pek çok kez onarım görmüştür.


HACI HÜSEYİN CAMİİ

Eserin günümüze sadece çokgen gövdeli orijinal minaresi gelmiştir. Caminin 1754 tarihinde inşa edildiği sanılmaktadır.


BARLAAM MANASTIRI

Keldağ’ın zirvesinden 350-400 m aşağıda bir tepe üzerindedir. Keldağ hem Seleucus döneminde, hem de Roma döneminde kutsal yerlerden biriydi. O dönemlerde burada bir Dorik tapınak vardı (M.Ö. 3. yüzyıl). M.S. 4. yüzyılda St. Barlaam buraya gelerek bir keşişler topluluğu oluşturdu. 6. yüzyıl başlarında burada bir kilise yapıldı. 23.5x16.5 m ebatlarında olan kilise, daha bir geniş alanı kaplayan manastırın güneydoğu köşesinde yer alıyordu. Bu kilise 526 depreminde yıkıldı. 960-1050 yılları arasında yeniden yapılan manastır, 1268 yılına kadar faaliyetini sürdürdü. Daha sonra terk edildi. Bu yapıdan günümüze sadece kilisenin duvar kalıntıları ulaşmıştır.

nullYapim: Verim Web