Kumlu

TEL AÇANA

Antakya-Reyhanlı karayolunun 22. km'sinde yeralır. Açana höyüğü üzerinde M.Ö. 19 ve 15. yüzyıllara ait iki Hitit sarayı harabesi mevcuttur. Dünyada tek olması ve işlek bir karayolu üzerinde bulunması nedeniyle turistik önemi büyüktür. Açana höyüğü antik “Alalah” şehrinin kalıntısıdır. İlk yerleşim M.Ö. 3400 yılında başlamıştır. Alalah, Mısırlılar, Asurlular, Babilliler ve Etilerin birbirleriyle yaptıkları savaşlarda geçit yolu üzerinde bulunmasından dolayı devamlı olarak istilalara maruz kalarak defalarça yıkılmış, el değiştirerek yeniden kurulmuştur. Yapılan kazılarda 17 yerleşim tabakası tespit edilmiş, 4. ve 7. tabakalarda büyük saraylara rastlanmıştır. En eski saray, 7. tabakada, Babil kralı Hammurabi ile Halep kralı Yarim-Lam tarafından M.Ö. 18. yüzyılda inşa edilmiş olanıdır. Burada bulunan çoğu eserler Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.

nullYapim: Verim Web